Blogia
La Torre de Hercules

Venta de fotografias de Xaquin Rosales.

Me ha llegado un mail de Xaquin Rosales, con el siguiente contenido:

"

A galería Unitedfiction publica na súa web parte da miña serie de fotografías “Significa Sombra”, un traballo sobre as sombras centrado nunha viaxe desde esoutra dimensión que tenta atopar unha porta para establecer un contacto centrado na memoria.

 

La galería Unitedfiction publica en su web parte de mi serie de fotografías “Significa Sombra”, un trabajo sobre las sombras centrado en un viaje desde esa otra dimensión que intenta encontrar una puerta para establecer un contacto centrado en la memoria.

 

The gallery Unitedfiction posted on its Web part of my series of photographs "It means Shadow", a work on the shadows focused on a journey from another dimension that you are trying to find a door to establish a contact focused on memory.

 "

0 comentarios